TFS - TverrFaglig Samarbeidssystem

Er du urolig for ditt barn eller ditt barns utvikling?

Ta det opp med oss!

Dersom ikke VI kan hjelpe, har vi mange samarbeidspartnere i kommunen vi kan bruke.

Asker Kommune har "tidlig innsats" som satsningsområde. De har faste ordninger med TFS - et forum sammensatt av representanter fra helsetjenesten, PP-tjenesten (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste), barnehvernstjenesten og barnehage. De har faste møtedatoer 1 gang i måneden, og drøfter, tilrettelegger for veiledning, gir råd om videre hjelp.

 

Brukermedvirkning (foreldre/foresatte) samt samtykke er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon.
Foreldre/foresatte er en viktig ressurs som har stor kompetanse om sitt barn.
Du/dere kan også ta direkte kontakt med leder av TFS-gruppen vi tilhører (=barnehager i Vollen-sonen): helsesøster Elisabeth Matheson på Holmen helsestasjon.

TFS medvirker til at saker løses på lavest mulig nivå.
Se mer info Asker kommune TFS