ANDELSBARNEHAGE

Hva vil det si å være en
andelsbarnehage?

Den er privat, og drives av et samvirkeforetak - se vedtektene.
Andelseierne er foreldre som har betalt inn en barnehageandel på kr. 4000,- pr barn. Dette er penger som refunderes når barneta slutter og oppsigelse er levert.

Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ. Der velges barnehagens styre.
Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål om å drive barnehage, samt drift av grendehus i barnehagens fellesrom.

Barnehagen har dugnadsplikt - hver familie bidrar med minimum 5 timer pr. semester.
Det arrangeres vår- og høstdugnad, der det både utføres vedlikehold og utbedringer.