AVDELINGER

BAMSEN

Småbarnsavdeling med 9 plasser for 1- og 2-åringer.

Avdelingen har 3 fast ansatte/årsverk; 2 pedagogisk ledere og 1 barneveileder.

 

STUBBEN

Småbarnsavdeling med 9 plasser for 1- og 2-åringer.

Avdelingen har 3 fast ansatte/årsverk; 2 pedagogisk ledere og 1 barneveileder.

 

MARKA

Marka er en avdeling med 32 barn i alderen 3 til 5-år.
Daglig går ca 12 av disse barna ut i naturgruppen, som holder til i Revehiet.

Avdelingen har 4 fast ansatte/årsverk; 1 pedagogisk ledere, 1 barnehagelærer og 2 barneveiledere.

Avdelingen har ekstra personal-ressurser til barn med spesielle behov.

 

REVEHIET - barnehagens naturgruppe

Vi har 2 rullerende revegrupper.
Hver gruppe har 2 uker i Revehiet og 2 uker på Marka.

Revehiet har 2 faste ansatte/årsverk; 1 pedagogisk leder og 1 barneveileder.

 

TOTALT HAR BARNEHAGEN 50 PLASSER -

32 FOR BARN OVER 3 ÅR OG 18 PLASSER FOR BARN UNDER 3 ÅR.