Brukerundersøkelsen 2018

Den årlige foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet ble gjennomført i november. Vi takker foreldrene som tok seg tid til å svare på den. Svarene graderes fra 1 - 5, hvor 5 er "svært godt fornøyd".

Resultat foreldreundersøkelse:

Ute- og innemiljø    4,3

Relasjon mellom barn og voksen    4,6

Barnets trivsel    4,9

Informasjon    4,5

Barnets utvikling    4,8

Medvirkning    4,3

Henting og levering    4,4

Tilvenning og skolestart    4,6

Tilfredshet    4,6