VELKOMMEN TIL STUBBEN

Fra høsten-17 vil Stubben være en avdeling med 14 barn i 1- til 2-årsalderen.

Avdelingen vil ha 4 ansatte; 2 pedagoger og 2 barneveiledere.

Vi er opptatt av å skape et trygt miljø med omsorg, humor og glede, der hvert enkelt barn blir ivaretatt av erfarne, kompetente og engasjerte voksne. I tillegg har vi fokus på å være lydhøre for barnas innspill og å følge opp deres interesser og initiativ i hverdagen.

Hos oss skal barndommen berikes med kreativitet, allsidig lek og læring, og med mange gode mestringsopplevelser.