VELKOMMEN TIL MARKA

Marka er avdelingen for de største barna i barnehagen. 32 barn fra 3 år og oppover til skolestart. Daglig går ca 10-12 av disse ut i naturgruppa.

Avdelingen vil ha 4 ansatte som grunnbemanning; 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2 barneveiledere.
I tillegg har avdelingen ekstra voksenressurs for barn med spesielle behov.

Vi er opptatt av å skape et trygt miljø med omsorg, humor og glede, der hvert enkelt barn blir ivaretatt av erfarne, kompetente og engasjerte voksne.
I tillegg har vi fokus på å være lydhøre for barnas innspill og å følge opp deres interesser og initiativ i hverdagen.

Vi vil kunne tilpasse aktivitetene etter barnas alder, interesser og utviklingsnivå bedre når avdelingen blir mer aldersren enn tidligere..

Hos oss skal barndommen berikes med kreativitet, allsidig lek og læring, og med mange gode mestringsopplevelser.