GRENDEHUS

GRENDEHUSET ET SAMLINGSSTED FOR BEBOERNE PÅ TORP HØYMYR!

Barnehagens fellesrom (50 kvadratmeter) m/kjøkken blir brukt som grendehus utenfor barnehagens åpningstid.
Grendehuset er stengt for utleie i juli.

Personen som er grendehusansvarlig har tatt på seg dette vervet som en dugnadsjobb, og utfører dette i sin fritid. Vis respekt - vedkommende bør ikke forstyrres med oppringing i sin arbeidstid!

Utleie kun til sporadisk aktivitet, f.eks møter og selskaper. Forespørsel om leie - dato og ønsket klokkeslett - rettes til grendehusansvarlig@gmail.com - og du får svar innen 7 dager. Eventuelle endringer av tidspunkt MÅ avklares med grendehusansvarlig i god tid.

Regler for leie:

Kan leies i tidsrommet 17.00 - 21.00 på hverdager, og 10.00 - 22.00 på lørdager og søndager
Avtale om leie inngås i god tid, minimum 1 uke før
Leien innbetales forskuddsvis på konto 1620.16.63907
Pris for andelseiere kr 500,-, og kr 1000,- for leietagere uten andel - pr dag

Grendehuset har 16 stoler. Forøvrig kan barnehagens trebenker og stoler lånes, evt. flere bord. Dette skal ryddes på plass etter bruk.
Barnehagens kjøkken-utstyr kan disponeres. Service til 60; frokost-tallerkener og dype tallerkener (ikke middag) og barnekopper (ikke glass). Bestikk, serveringsboller og -fat. Kaffetrakter, vannkoker, kjeler. Kjøleskap kan benyttes, så sant det er ledig kapasitet.
Grendehuset har musikkanlegg, prosjektor og lerret til disposisjon
Grendehuset skal ryddes og rengjøres etter bruk. Lånt kjøkken-utstyr skal rengjøres og settes på plass. Annet utstyr skal ryddes på plass.
Avfall skal sorteres. Barnehagens containere til papir, plast og restavfall kan benyttes. Annet avfall bringes til miljøstasjon
Bruk av alkohol og tobakk er ikke tillatt innendørs eller innenfor barnehagens gjerde
Informasjon om brannvern og ventilasjon gis ved ankomst