VELKOMMEN TIL REVEHIET

                                       VELKOMMEN TIL REVEHIET

Marka-barna har en naturgruppe som heter Revehiet.

De er idag delt opp i to grupper; Blårever og Sølvrever.

Gruppene rullerer og er i Revehiet 14 dager av gangen.

Revehiet har 2 ansatte; 1 pedagogisk leder og 1 barneveileder.

 

                                         Naturen som lekeplass

Vi er ute hele året, og opplever skifte i naturen gjennom årstidene.

I Revehiet har vi nok plass, det er "høyt under taket" og færre begrensninger, noe som fører til mye flott lek og mindre konflikter.

Å bevege seg i ulendt terreng er generelt bra for kroppen. Det gir bedre grovmotorikk og styrker barnas fysikk.

I Revehiet skjer mye av læringen "her og nå" gjennom undring og nysgjerrighet.

Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser.