VELKOMMEN TIL BAMSEN

Bamsen er en avdeling med 9 1- og 2 - åringer, og 3 ansatte
(2 pedagoger og 1 barneveileder).

Vi er opptatt av å skape et trygt miljø med omsorg, humor og glede, der hvert enkelt barn blir ivaretatt av erfarne, kompetente og engasjerte voksne. I tillegg har vi fokus på å være lydhøre for barnas innspill og å følge opp deres interesser og initiativ i hverdagen.

Ofte deler vi barna inn i mindre grupper for lettere å kunne tilpasse aktivitetene etter barnas alder, interesser og utviklingsnivå.

Hos oss skal barndommen berikes med kreativitet, allsidig lek og læring, og med mange gode mestringsopplevelser.