ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

Daglig åpningstid er fra 07.15 til 16.45.
Vi anbefaler at alle barna er i barnehagen mellom 09.30 - 14.30.

Når barnet ikke kommer (fridag eller sykdom) vil vi ha beskjed innen kl. 08.30.
Kommer dere senere, eller henter tidlig - gi oss beskjed, da vi f.eks. kan være på tur.

 

Barnehagen er stengt i perioden 24.12 - 01.01, og onsdag før skjærtorsdag. Åpningstiden i påskeuken er fra 08.00 til 15.30

Det er 2 uker sommerstengt (de 2 siste hele ukene i juli)

DAGSRYTME

Kl 07.15                  Barnehagen åpner

Kl 08.30                  Frokost
                              Reve-barna går deretter til Revehiet

                              Lek ute/inne - tur - aktiviterer - samling

Kl 10.30-11.00         Mellom-mat

                              Sove-/hvilestund for de små

Kl 13.00-13.30         Lunsj

                              Hvil for de store

                              Lek

Ca 14.30                 Revene kommer tilbake fra Revehiet

Ca 15.30                 Frukt-måltid

                              Lek

Kl 16.45                  Barnehagen stenger

 

FERIE

Barna skal ha 4 uker ferie pr barnehageår. I følge vedtektenes §10 skal minst 3 av ukene tas i skolens sommerferie (ca 15.juni - 15.august).
Vi tar en "spørrerunde" foran påske og sommeren.
Ferie er planlagt fri, altså ikke dager da barna eller foreldrene er hjemme p.g.a. sykdom.
Tar dere en fridag i ny og ne, vil vi gjerne ha beskjed på forhånd. Da kan personalet benytte dager med mindre barn tilstede til å ta ut avspasering.

PLANLEGGINGSDAGER

Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår, og da er barnehagen stengt.

Planleggingsdager 2019-2020:

Torsdag 15.08.19 og fredag 16.08.19

Fredag 01.11.19

Torsdag 02.01.20

Fredag 22.05.20