FORELDREBETALING

100 % plass koster kr 3040,- pr måned fra 01.08.19. Vi har kun 100%-plasser.

Asker kommune gir 30% søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50% for barn nummer tre.
Det kan søkes om inntektsregulert oppholdsbetaling.

Kostpenger: kr 400,- pr måned. De dekker hovedmåltidet, og drikke til alle måltidene.

Det betales for 11 måneder pr år.