NYTTIGE LENKER........

FUB (Foreldreutvalget for barnehager)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Er det behov for spesialpedagogisk hjelp? se saksgang i info fra Utdanningsdirektoratet

Barn og sykdom - vi forholder oss til råd fra Folkehelseinstituttet

Barn og medisinering:
Avtale om legemiddelhåndtering
Legemiddeloversikt